...
e arsiv fatura

Android Hızlı Satış Programı

 Android hızlı satış programı artık perakende sektörünün hizmetinde. Mobil veya sabit dokunmatik poslar üzerinde çalışan hızlı satış programı bir çok ilave ekipman ile de desteklenmiş durumda. Tablet, telefon, el terminali ve dokunmatik pos üzerine Google Play Store dan indirerek kurulabilir. 

E-Arşiv ve E-Fatura

Düzenlenen perakende satış evrakları entegratör firmalar üzerinden GİB sistemine raporlanır. E-faturalar ise ilgili vergi mükellefine entegratör firmalar üzerinden iletilir.

Entegratör firmalar, düzenlenen E-Arşiv ve E-Fatura evraklarını 10 yıl süre boyunca saklarlar. Entegratör firmaları, devlet yetkilendirir ve sürekli olarak denetler. Entegratör firmalarının listesine GİB’in internet sayfasında ulaşabilirsiniz. Sistemde yazarkasa (ödeme kaydedici cihaz) kullanıldığı taktirde bile 1500 ₺ üzerindeki satışlar, E-Arşiv evrakı olarak düzenlenmek zorundadır.

 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131230M1-16.htm

  1. b) 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, kâğıt ortamında göndermeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz etmeye zorunludurlar.
  2. c) Vergi mükellefi olmayanlara ise e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, müşterilerinin talebi doğrultusunda elektronik ortamda iletmeye veya kâğıt ortamında göndermeye, oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza etmeye ve istenildiğinde ibraz etmeye zorunludurlar.

Yazıcı Desteği

İster masaüstü termal printer üzerinden ister bluetooth mobil printer üzerinden GİB’in belirlemiş olduğu standartlara uygun olarak printer çıktısı verilir. Evrakın kağıt ortamda tüketiciye verilmesi elektronik ortamda ulaştırılma zorunluluğunu ortadan kaldırır. İlgili E-arşiv fatura evrakı üzerinde ETTN numarası, belge numarası, GİB logosu gibi zorunlu bulunması gereken alanlar bulunmaktadır.

Para çekmecesi kullanmak isterseniz masaüstü termal printerların çekmece portu üzerinden kullanabilirsiniz.

500 TL Altına İsim Soy İsim Yazma Zorunluluğu

E-arşiv fatura evrakı 500  TL nin altında ise isim soy isim yazma zorunluluğu yoktur. 500 TL nin üzerindeki evraklarda ise yazılı isim ve soy isim doğru olmak zorunda değildir. TC kimlik numarasını vermek istemeyen müşteriler için 1111111111111 yazarak geçilebilmektedir.

 Terazi Desteği

Barkodlu sistem terazisi ile ister tartılı ürün barkodlarını ister adetli ürün barkodlarını okutarak satış yapabilirsiniz. Checkout terazi kullanmak isterseniz USB desteği olan bir terazi veya seri port üzerinden çalışan bir kasa tartım terazisi kullanarak tartılı ürünlerinizi satış esnasında tartarak satabilirsiniz.

  Type-C Desteği

Birden çok USB portu ihtiyacınız varsa type-c portu üzerinden bağlayacağınız USB port çoklayıcı ile bir çok aleti kontrol edebilirsiniz.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.