...

Smartpos e donusum

Smartpos kasa programı mevcut kullanılan mali kasaların yerine konumlanabilecek ps tabanlı e-arşiv kasa programıdır. Dokunmatik bilgisayarlar üzerine kurulan yazılım e-fatura ve e-arşiv fatura sistemi ile entegre olarak resmi belge üretmekte; işletme ve ilk satın alma maliyetlerini en az yarı yarıya aşağı çekmektedir. Smartpos 3500 civarında kullanıcıya hizmet vermektedir.
Size aşağıda Smartpos tanıtımı ile ilgili birkaç video linki ekliyorum.
https://www.youtube.com/watch?v=zVVWESMqR08&feature=youtu.be
https://smartpos.com.tr/e-fatura-e-arsiv-entegrasyonu/

Piyasada 2013 yılından itibaren kullanılmaya başlayan yazarkasa poslar ile GMP3 protokolü üzerinden entegrasyon yapılarak pc tabanlı yazılımlar mali fiş üretmeye başlamış ve şirketimizde 3 ayrı firma ile entegrasyon yaparak bu çözümleri sahaya sunmuştur. Ama bu cihazların performansları süpermarketlerde yeterli olmamaktadır.

Fakat E-arşiv sisteminin ödeme kaydedici cihaz yerine kullanılmaya izin verilmesi ile birlikte bu problem ortadan kalkmış donanım ve yazılım performanslarına bağlı olarak çok hızlı kasalar ortaya çıkmıştır. Mali bellek ihtiyacı olmadığı için yazılımlar ve donanımlar çok esnek olarak kullanılabilmekte ve kullanıcıların her türlü ortamda resmi belge üretimini sağlamaktadır.

İlgili Tebliğ Maddesi
https://gib.gov.tr/483-sira-nolu-vergi-usul-kanunu-genel-tebligi-guncel-hali

(3) YN ÖKC kullanma mecburiyeti getirilen söz konusu mükelleflerden, aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda ödeme kaydedici cihazı veya fatura vb. belgeleri düzenlemede kullanılan bilgisayar sistemini, kurumsal satış veya muhasebe yazılımları ve değişik çevre birimleriyle (barkod sistemleri, banka vb. kuruluşlara ait EFT-POS cihazları ile diğer çevre birimleri) birlikte ve entegre bir yapıda kullanan mükelleflerin mevcut eski nesil ÖKC’lerini mali hafızaları doluncaya kadar kullanmaya devam etme koşullarının belirlenmesi, bütün satışlarına elektronik ortamda fatura düzenleyen mükelleflere belli koşulları sağlamaları kaydıyla YN ÖKC kullanımından muafiyet sağlanması ve bu mükelleflerce gerçekleştirilen perakende mal ve hizmet satışlarına ilişkin mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na elektronik ortamda bildirilmesi usulü, mükelleflerce kullanılan YN ÖKC’lerin veya bu cihazlara haricen bağlanacak banka vb. kuruluşlara ait EFT-POS cihazlarının ödeme onayı (provizyon) alma işlemleri ile ÖKC’lerin kullanım ve uygulamalarına ilişkin diğer usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Smartpos e-arşiv ve e-fatura belgelerini düzenleyerek entegratör firmalar üzerinden GİB’e raporlarını ulaştırmaktadır. Düzenlenen belgeler entegratör firmalar tarafından saklanmaktadır. GİB portalı üzerinden veya entegratör firmaların portalı üzerinden sorgulama yapılabilmektedir.

Gelecek yıllarda kağıt kullanımının son bulmasını beklemekteyiz. Bu sistemler kağıt kullanımını azaltmak isteyen firmaların da tercihi olacaktır. Klasörler dolusu evrak yerine elektronik ortamda saklanan fatura bilgileri her zaman ulaşılabilmekte evrak kayboldu fişin termali uçmuş gibi problemleri de ortadan kaldırmakta.

500 tlnin altındaki e-arşiv evraklarına isim soy isim yazılım zorunluluğu ortadan kalkması e-arşiv veya halk ağzında e-fiş sisteminin önünü açmış bir çok firma pc tabanlı kasalara geçiş yapmaya başlamıştır.

İlgili tebliğ maddesi https://www.gib.gov.tr/node/142515

Geleceği saygı duyan herkesin desteklemesi gereken e-arşiv ve e-fatura sistemini Smartpos Yazılım ile kullanmak çok kolay. İnternet olsun veya olmasın çalışmaya devam eden sistem internet bağlantısı kurulduğu anda üzerindeki evrakları GİB sistemine entegratör firmalar üzerinden aktarmaktadır.

Elektronik kayıt ünitesi doldu, mali hafıza doldu, GMP3 ücreti geldi gibi ödeme kaydedici cihazlardaki bir çok handikap sadece e-arşiv sözleşmesi yaparak cihaz bağımsız olarak perakende sektörünün en büyük hizmetçilerinden biri olmaya devam ediyor.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.